Tidigare möten

Titlar: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Referat: 2001 2000 1999 1998

2008

11 februari Roger Fjellström "Jämförliga kanaler och behållare, eller ojämförliga dyrgripar? - om konsekventialismens syn på individers värde."
2 mars Torbjörn Tännsjö "Global demokrati - En presentation av en aktuell bok"
8 april Henrik Lerner "Hur definieras begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd för djur?"
19 maj Margareta Hallberg "Empirisk vetenskapsteori - exemplet biografi"
8 september Lena Halldenius "Medborgarskap i upplysningstid"
6 oktober Erik Malmqvist "Fortplantningsteknologi och etik"
3 november Mathias Broth "Om handlingar i olika modaliteter - Exempel från direktsänd TV-produktion på franska."
8 december Gunnar Björnsson "Moralisk objektivism"

2007

29 januari Tommy Persson "Om läsprocessen" - föredrag och diskussion
12 februari Richard Hirsch "Språk, spel och medvetande"
26 mars Jan S. Andersson "Etiskt vardagsspråk"
23 april Paneldiskussion: "Kan man lära ut filosofi?" - Emma Beckman, Marcus Johansson och Annika Törnström
21 maj Bengt Brülde "Lyckan och dess bestämningsfaktorer"
17 september Stephen Lewis "Is it a bird? Is it a plane ... Or, is it a ship?"
8 oktober Lars-Göran Johansson "Vad är orsakande?"
12 november Bo Petersson "Uppsalafilosofisk analys"
17 december Bengt Lärkner "Människan och rummet - en subjektiv betraktelse om skönhet"

2006

23 januari Bo Petersson "DAMP och etik: Om Gillberg-fallet"
30 januari Per-Anders Forstorp "Konstruktionen av pseudovetenskap"
27 februari Martin Lind "Kristen i postemodernismens tid"
27 mars Paneldiskussion on pressetik - Gunilla Pravitz, Hector Barajas och Bo Petersson
29 maj Mikael Janvid "Om skepticism"
11 september Paneldiskussion om immateriella rättigheter - Annika Törnström och Ingemar Nordin
19 oktober Jesper Jerkert "Vad är pseudovetenskap?"
22 november Hans Ruin "Stämningarnas fenomenologi"
11 december Annika Törnström "Finns julen? - en filosofisk juldiskussion"

2005

24 januari Bo Petersson "Hans Larsson och moralens ursprung"
7 februari Dan Stiwne "Psykoterapi med existensfilosofisk inriktning"
14 mars Christian Svensson Limsjö "Om TV-debatter och demokrati"
25 april Paneldebatt om integritet och allmännytta med Göran Collste, Bo Petersson och Mattias Svensson
12 september Ingemar Nordin "Filosofi och science fiction"
3 oktober Anna-Karin Malmström "Hur stora filosofer blir stora filosofer - om historisk tradition och kvinnors filosofi"
7 november Paneldebatt om tvärvetenskaplig utbildning med Thomas Aachen, Nils Dahlbäck och Lennart Nordenfelt
5 december Lars-Olof Åhlberg "Den moderna estetikens födelse. Från Baumgarten till Kant"

2004

26 januari Mattias Severin "Djävulens trappa och andra naturformationer"
2 februari Jerker Rönnberg "Hjärna, kognition och funktion"
2 mars Stellan Welin "Autonomi, viljesvaghet och välfärd"
3 maj Fredrik Stjernberg "Lite om Sherlock Holmes"
13 september Ingemar Lind "Matematikens filosofiska resa"
18 oktober Marja-Liisa Honkasalo “Osäkerhetens antropologi”
8 november Debatt: Mats Rosengren vs Ingemar Nordin om realism och relativism
6 december Sven Danielsson "Om böckerna om boken Tro och vetande"

2003

27 januari Jan Willner "Hypotesprövning i konsten"
4 februari Stellan Welin "Hur kommer biotekniken att förändra våra liv?"
3 mars Birgitta Forsman "Vem äger moralen?"
7 april Per-Erik Liss "Prioriteringar i sjukvården"
5 maj Bo Lindberg "Etik och författning på 1600-talet"
1 september Jens Pedersen "Varför värdegrund?"
29 september Thomas M. Powers "The World according to Kant"
4 november Anders Nordgren "Får man klona djur?"
1 december Jesper Svenbro - "Konjektur eller vederläggning - om Xenophanes kunskapsteori"

2002

28 januari Jan Willner "Exakthetseländet"
11 februari Bo Petersson "Platon och läkaren"
6 mars Mikael Janvid "Kunskapsteoretisk naturalism"
8 april Nils Dahlbäck "Varför kan man inte kommunicera med datorer?"
2 september Henrik Hållsten "Vad är en förklaringsmodell?"
7 oktober Martin Kylhammar "Faktoider och kunskapsbärare"
5 november Nigel Dower: "Varieties of cosmopolitanisms"
2 december Björn Alm "Individens frihet i antropologisk belysning"

2001

22 januari Ingemar Nordin och Mattias Severin "Vad fel du tänkt fast det blev rätt"
29 januari Arne Jönsson "Multimodal kommunikation"
26 februari Jan Stolpe "Att översätta Platon"
26 mars Anna Singer "Har föräldrar rätt till sina barn?"
23 april Agneta Stark "Den ekonomiska människan - om den kritik som från feministiskt håll riktats mot den klassiska modellen"
21 maj Lars Alfred Engström "Fängslad av språket"
10 september Jan Anward "Tankens frihet från språket"
8 oktober Lars Bergström "Underdeterminering enligt Quine"
24 oktober Markku Leppäkoski "Hur är möjliga världar möjliga?"
10 december Hans Ingvar Roth "Den särskiljande politiken"

2000

24 januari Filosofiska myter: Bo Petersson om Atlantismyten och Ingemar Nordin om The Popper Legend (i samband med årsmötet)
14 februari Per Linell "Modern lingvistik och dess syn på språket"
6 mars Lennart Nordenfelt "Filosofins nytta och glädje"
3 april Anders Jeffner "Om religiös erfarenhet"
2 maj Angelika Sjölander-Hovorka  "Sensibilité - en konstvetares funderingar"
18 september Viveka Adelswärd "Vad är det man gör när man berättar?"
9 oktober Johan Hedrén "Adorno, naturen och någonting mer"
6 november Jan Österberg "Var Jesus utilitarist?"
4 december Göran Collste "Kan människovärdet försvaras?"

1999

1 februari Presentation av forskning vid Linköpings universitet (i samband med årsmötet)
15 februari Li Maosen "Ethical Issues in China Today" (referat på svenska)
8 mars Henning Herrestad "Filosofipraktik - vad är det?"
12 april Fredrik Svenaeus "Medicinens och vårdens hermeneutik"
10 maj Ronnie Hjorth "En postwestfalisk världsordning? - om rättigheter och skyldigheter i världspolitiken"
13 september Erik Sandewall "Högtflygande resonemang - användning av formell logik för att 'programmera' en obemannad helikopter"
11 oktober Jan S. Andersson "Värdeutsagor och attityder"
25 oktober Bo Algers & Lars Vikinge "Värderingar i och för ekologisk djurhållning"
8 november Viiveke Fåk "Datasäkerhet - vad är det egentligen?"
6 december Dag Prawitz "Former av modern meningsskepticism: några kommentarer"

1998

16 februari Roger Fjellström "Holocaust som moralfilosofisk prövosten" 
9 mars Jan Perselli "Fostersyn i svensk rätt"
6 april Sverre Sjölander "Den biologiska verkligheten. Om evolutionär epistemologi, radikal konstruktivism och djurens verklighetsuppfattning"
11 maj Lars Vikinge "Att bedöma etiska teorier"
7 september Mattias Severin "En introduktion till kvantmekanikens filosofiska problem"
22 september Paneldebatt mellan Mattias Severin och Lars-Göran Johansson om olika tolkningar av kvantmekanik
12 oktober Ingemar Nordin "Om rätten att göra uppror"
2 november Françoise Monnoyeur ”Descartes and the Swedish Queen Christina
14 december Gunnar Björnsson "Moraliska känslor och moraliska omdömen - att förstå moraliska åsikter"