Länkar

... till Sokrates (nedan), till länksamlingar, till texter, till artikelsök, till kvinnliga filosofer, till övrigt, samt till utbildning och forskning i filosofi vid svenska universitet.
 

Läs mer om vår hedersmedlem nr. 1!

The Last Days of Socrates En guide till väsentliga delar av Platons dialoger, komplett med bilder & ordförklaringar
Socrates' Last Error En artikel där författaren, enligt egen utsago, visar att Sokrates accepterade sin dödsdom, och rättfärdigade sitt beslut, på felaktiga grunder.
The Philosophical Life En sida där den första meningen börjar 'The most interesting and influential thinker...'. Läs vidare om hur bilden av Sokrates framgår ur Platons dialoger. (Länkar till övrig filosofihistoria finns också.)
Fler Sokratiska länkar En sponsrad sida från Malaspina University med länkar (av varierande kvalitet) till böcker, biografiska artiklar, texter, etc., etc.

Upp

Länksamlingar

Philosophy Research Study Guide ger både (kort) information om olika filosofer/inriktningar/ämnen och vidare länkar; att söka böcker leder oftast till Amazon.com...

Philosophy in Cyberspace innehåller en mängd länkar till (oftast) mycket bra sites med såväl informativa hemsidor, fulltexter och sökmaskiner om olika inriktningar, särskilda filosofer, etc.

Voice of the Shuttle: Philosophy Page innehåller många vidare länkar till arbeten om filosofiska inriktningar och särskilda filosofer.

University of Nevada's filosofisida erbjuder vidare länkar till olika områden, såsom 'Natural Philosophy/Environmental Ethics' och 'Logic'. Inte minst är deras 'reference tools', till filosofilexika och dylikt, användbart.

En god länksamling, i olika kategorier, nås också genom Episteme Links (t. o .m. en 'Fun & Humour'-länk...)

CODEX från Uppsala universitet finns en mycket utförlig samling länkar om forskningsetik.

Glöm för all del inte de "vanliga" sökmaskinerna, se till exempel AltaVista (klicka vidare från "Katalog" - "Vetenskap" - "Humaniora"), Yahoo's filosofiska länksamling och Google's filosofilänkar.

Upp

Texter

Linköpings universitetsbibliotek prenumererar på flera elektroniska fulltexttidskrifter i filosofi. Gå in på bibliotekets söksida för ämnen, och välj filosofi. OBS att tidskrifterna endast är åtkomliga från datorer inom Linköpings universitet!

En sida från Gustavus Adolphus College's filosofiavdelning (här finns andra resurser också) med länkar till elektroniska tidskrifter, många av dem tillgängliga utan prenumeration /avgifter.

Än mer filosofiska texter kan Du hitta genom Alex! Det finns också en "Alex2", som ännu inte är lika innehållsrik som "original-Alex", men som bl a har förbättrade sökmöjligheter inom dokumenten

Eserver.org erbjuder texter (och en del annat) i Arts and Humanities, inklusive klassiska filosofiska texter (varav en del annars svåråtkomliga), och en utmärkt sida om retorik.

Medeltida texter (inkl. filosofi och teologi, och även en del antikt, samt latin och länkar etc.) finns i stort urval hos The Labyrinth.

Fulltexter (böcker), även (rentav framför allt) icke-filosofiska sådana, finns i mängd på "The On-Line Books Page"
 
Upp

Artikelsök

Det finns mycket matnyttigt bland universitetsbibliotekets databaser inom humaniora, men OBS att många av databaserna endast är åtkomliga från datorer inom Linköpings universitet! Det gäller t ex användbara Philosopher's Index, där man kan söka artiklar på författare, ämnen, etc. etc. Korsreferenser ges genomgående (genom "länkar") och ibland finns också abstract av artiklarna.
 
Upp

Kvinnliga filosofer

Association of college and reserach libraries/women's studies section finns en filosofisida som listar nu tillgängliga (dvs. möjliga att köpa) verk som är skrivna av kvinnliga filosofer.

När det gäller filosofihistoria, finns exempelvis Historical Women of Philosophy som ger en ganska kortfattad orientering om kvinnliga filosofier från 600 f. Kr. till 1600-talet, Diotima: Women and Gender in the Ancient World , bl a med en mycket utförlig (och delvis sökbar) sorterad bibliografi.

Women's History /Philosophy & Philosophers behandlar "notable women in philosophy, plus how philosophers have viewed women", inklusive en del närmast nutida namn som Hannah Arendt och Ayn Rand.

Upp

Övrigt

E-tidskriften TPM Online - The Philosopher's Magazine on the internet innehåller inte 'bara' artiklar utan också, exempelvis, citatsamling (du kan prenumera på dagens citat), ett 'café', och olika spel.

Lexikon / uppslagsverk:
Svårbegripliga termer i de texter Du har hittat? Besök ett lexikon! A Dictionary of Philosophical Terms and Names är ett utförligt lexikon, med kortfattade förklaringar/presentationer av termer och filosofer. Prova också Stanford Encyclopedia of Philosophy!

Meta-Encyclopedia of Philosophy ger Dig möjlighet att jämföra "...topics in the most important Encyclopedias and Dictionaries of Philosophy on the Internet". Källorna är åtta nätlexika, inklusive de båda ovan.

Ett berömt uppslagsverk, som inte finns med i "jämförelsematerialet" är Routledge Encyclopedia of Philosophy, som nu kan nås genom bokförlaget Routledge's filosofisida. Här finns också andra matnyttiga länkar.

Ordlistor i en mängd språk, grammatikhjälp, och rentav datoriserad översättning av texter (främst mellan engelska och franska/spanska/tyska) finns tillgängligt hos YourDictionary.com. Länken öppnas här i nytt fönster, och OBS att det av naturliga skäl är ganska stora sidor det är fråga om, så de kan ta tid att ladda ner med modem...

Radio: Filosofiska rummet
Lyssna på Filosofiska rummet i radions P1, och förbered Dig genom att besöka deras hemsida!

E-postlistan (listorna) Filosofen
Intresserad av att ta del av aktuell filosofisk debatt och information i Sverige? FILOSOFEN och FILOSOFEN-D är e-postlistor för Sveriges filosofer och filosofi-intresserade. Läs mer om dem här!

Andra diskussionsmöjligheterpå nätet:

Filosofiforum, ett svenskt forum för filosofi.

The Philosophy Net är trots namnet på svenska, och innehåller en del texter, länkar, samt diskussionsforum.
 
Upp

Utbildning och forskning i filosofi vid svenska universitet och högskolor

Vid Linköpings universitet finns grundutbildning och forskning vid ämnet Filosofi
Vid Tema H har filosofisk kompetens som bekant har funnits samlad ett flertal år.
Vid Centrum för tillämpad etik CTE samarbetar forskare och forskarstuderande med bakgrund i etik/religionsvetenskap, filosofi och olika teman vid Linköpings universitet.

Institutionen för filosofi och vetenskapsteori vid Umeå universitet

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet

Filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet

Filosofienheten på KTH

Ämnet filosofi, allmän kurs 0-40 poäng, vid Humanistiska institutionen vid Växjö universitet

Ämnet filosofi, allmän kurs 0-40 poäng (C-kurs 41-60 poäng planeras), vid Humanistiska institutionen vid Örebro universitet

Kurser i filosofi, 0-60 poäng utan uppdelning i praktisk/teoretisk, finns vid Södertörns högskola (klicka vidare till filosofiämnet från "Ämnen med egna hemsidor").

Läs om filosofi vid Blekinge Tekniska högskola här; här kan du också läsa om programvara och instruktioner för argumentationsstöd.
 
Upp


 
Senast uppdaterad 8 oktober 2004 / Magistra reticuli Annika Törnström