Styrelse

Ordförande
Svante Landgraf
Doktorand vid Isak
Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING
Vice ordförande
Emelie Henriksson
Student i filosofi
info@filosofiskaforeningen.se
Kassör
Terje Holmgren
Före detta student i filosofi
Östgötagatan 20c, 58232 LINKÖPING
Sekreterare
Tommy Persson
Forskningsingenjör, AIICS, IDA
Elsa Brändströms Gata 8, 582 27 LINKÖPING, 070 - 2821585
Informationsansvarig
Sam Thellman
Doktorand i kognitionsvetenskap

Ledamot
Bo Petersson
Professor emeritus

Ledamot
András Szigeti
Universitetslektor i praktisk filosofi vid Linköpings universitet.

Ledamot
Martin Berzell
Universitetslektor vid Linköpings universitet.

Funktionärer

Valberedning
Fredrik Stjernberg
Jan Andersson
Revisor
Jan Andersson
013-17 03 86

Senast uppdaterad 29 augusti 2015 / Tommy Persson