Styrelse

Ordförande
Emma Beckman
Doktor i filosofi
emma.beckman@liu.se
Kassör
Terje Holmgren
Före detta student i filosofi
Östgötagatan 20c, 58232 LINKÖPING
Sekreterare
Tommy Persson
Forskningsingenjör, AIICS, IDA
Elsa Brändströms Gata 8, 582 27 LINKÖPING, 070 - 2821585
Ledamot
András Szigeti
Biträdande professor i praktisk filosofi vid Linköpings universitet.

Ledamot
Martin Berzell
Universitetslektor vid Linköpings universitet.

Ledamot
Harald Wiltche
Professor vid Linköpings universitet.

Funktionärer

Valberedning
Sam Thellman
Anders Landström
Revisor
Anders Landström

Senast uppdaterad 17 mars 2022 / Tommy Persson