Styrelse

Ordförande
Emma Beckman
Doktor i filosofi
emma.beckman@liu.se
Kassör
Terje Holmgren
Före detta student i filosofi
Östgötagatan 20c, 58232 LINKÖPING
Sekreterare
Tommy Persson
Forskningsingenjör, AIICS, IDA
Elsa Brändströms Gata 8, 582 27 LINKÖPING, 070 - 2821585
Ledamot
András Szigeti
Universitetslektor i praktisk filosofi vid Linköpings universitet.

Ledamot
Martin Berzell
Universitetslektor vid Linköpings universitet.

Funktionärer

Valberedning
Sam Thellman
Anders Landström
Revisor
Jan Andersson
013-17 03 86

Senast uppdaterad 27 januari 2019 / Tommy Persson