Om filosofiska föreningen

Filosofiska Föreningen är politiskt, religiöst och filosofiskt obunden. Föreningen startades av studenter, doktorander och lärare i filosofi vid Linköpings universitet. Vi värnar om yttrandefriheten och stöder kritisk diskussion och argumentation.

Medlemskap

Våra möten är öppna för föreningens medlemmar, men Du är naturligtvis välkommen att deltaga i en enskild träff utan att vara medlem. Filosofisk utbildning är ej ett krav för medlemskap - det räcker med ett genuint filosofiskt intresse!

Medlemsavgiften är 100 kronor för HT+VT och 50 kronor för VT. För mer info se sidan om medlemskap.

Möten och eftersits

Föreningen vill sprida information om filosofisk forskning av olika karaktär. Vi vill också uppmärksamma annan forskning och andra verksamheter av filosofiskt intresse. Det innebär att ämnena väljs ur ett mycket brett spektrum. Våra mötesinledare kan vara blivande eller nyblivna doktorer, forskare från Linköpings universitet eller föreläsare som bjudits in från andra lärosäten eller andra verksamhetsområden. Därmed går diskussionsämnena ofta utöver det som behandlas i den vanliga filosofiundervisningen.

Det filosofiska samtalet fortsätter under eftersitsen på en näraliggande pub (mat, dryck och tobak!) dit alla mötesdeltagare är välkomna.

Information

Information om mötena finns tillgänglig minst en vecka i förväg på föreningens hemsida och på filosofiämnets anslagstavla (hus K 2, husets 3:a våning = plan 4).

Vill Du ha påminnelse över e-post ett par dagar före mötena?
Anmäl dig här!

Du är också mycket välkommen att höra av Dig om Du har synpunkter, önskemål eller förslag gällande föreningens verksamhet!

Ring eller skriv till Informationsansvarig

Filosofiska Föreningen vid Linköpings Universitet, Filosofi, Linköpings universitet, Hus K 2, 581 83 Linköping

Senast uppdaterad 2013-12-06 av Tommy Persson