Välkommen!

Nästa möte:
2017-03-13 (Måndag)
Kristin Mickelson
Mot godtyckliga frontlinjer: En historisk kritik av den samtida debatten om fri vilja
Nutida filosofer placerar ofta frågan om (in)kompatibilitet mellan fri vilja och determinism i centrum av den traditionella debatten om fri vilja. I det här föredraget argumenterar jag för att (in)kompatibilitetsdebatten har utvecklats längs en frontlinje som är dialektiskt användbar men metafysiskt godtycklig. Argument för att fri vilja är oförenligt med determinism, till exempel manipulationsargumentet, lägger bevisbördan på dem som hävdar att determinism inte är något hot mot fri vilja, men de missar den fundamentala egenskapen som underminerar friheten i deterministiska världar. Mitt argument bygger på en åtskillnad mellan determinism som tes och tesen att deterministiska lagar råder.


Kristin Mickelson disputerade 2012 och forskar om fri vilja och moraliskt ansvar och är för nuvarande postdoc vid Göteborgs universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Preliminärt schema för våren 2017

Måndag 23 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Följt av lättsamt föredrag av Terje Holmberg.
Måndag 6 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Svante Landgraf
Fångenskap och flykt: Om frihet i litteraturen
Svante Landgraf har disputerat vid Tema Q, Linköpings universitet.
Måndag 13 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Kristin Mickelson
Mot godtyckliga frontlinjer: En historisk kritik av den samtida debatten om fri vilja
Kristin Mickelson disputerade 2012 och forskar om fri vilja och moraliskt ansvar och är för nuvarande postdoc vid Göteborgs universitet.
Måndag 3 april 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Mattias Arvola
God design
Mattias Arvola är docent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.
Måndag ?? maj 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Jörgen Ödalen
Titel
Beskrivning
Senast uppdaterad 6 februari 2017 / Tommy Persson