Välkommen!

Nästa möte:
2018-11-06 (Tisdag)
Jesper Olsson
Litteraturen och den generella ekologin
Hur har ekologibegreppet omvandlats i ett 2000-tal där natur och kultur, medier och verklighet, människa och omgivning flätas samman alltmer? Hur kan detta begrepp utveckla samtidens kritiska tänkande? Och vilken roll kan romaner och poesi få på detta sammansatta fält?


Jesper Olsson är biträdande professor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 13 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för hösten 2018

Tisdag 9 oktober 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Emma Beckman
Vad skulle hända om moralen vilade på ett misstag?
Emma Beckman är filosofie doktor i Filosofi. Hon disputerade vid Umeå Universitet i maj 2018, och hennes avhandling heter "Mistaken Morality? An Essay on Moral Error Theory".
Tisdag 6 november 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Jesper Olsson
Litteraturen och den generella ekologin
Jesper Olsson är biträdande professor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.
Måndag 3 december 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Jan Andersson
Finns det skäl att tro på värdeegenskaper?
Jan Andersson är fil. dr i praktisk filosofi.
Senast uppdaterad 11 oktober 2018 / Tommy Persson