Välkommen!

Nästa möte:
2017-04-03 (Måndag)
Mattias Arvola
God design
Georg Henrik von Wright menade att det finns olika varianter på vad vi kan mena om vi säger att något är av godo. Vi kan mena att något är till nytta, att det är instrumentellt bra, att det har teknisk excellens, att det är medicinskt bra, att det är oss njutbart, eller att det är för människans väl och ve. Dessa sorters godhet kan också relateras till olika traditioner i design, nämligen konceptuell design, användbarhet, teknisk design, ergonomidesign, användarupplevelse och design för hållbarhet. De olika designtraditionerna är i varierande grad förankrade i olika sätt att tänka kring vad som är av godo. En praktiserande designer likväl som en designforskare kan tjäna på att mer exakt kunna urskilja vilka värden som ligger till grund för designprocesser och designkritik i olika traditioner. von Wrights ramverk kan fungera som en utgångspunkt för att, på ett mångfacetterat sätt, förstå och värdera vad som är god design.


Mattias Arvola är docent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Preliminärt schema för våren 2017

Måndag 23 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Följt av lättsamt föredrag av Terje Holmberg.
Måndag 6 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Svante Landgraf
Fångenskap och flykt: Om frihet i litteraturen
Svante Landgraf har disputerat vid Tema Q, Linköpings universitet.
Måndag 13 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Kristin Mickelson
Mot godtyckliga frontlinjer: En historisk kritik av den samtida debatten om fri vilja
Kristin Mickelson disputerade 2012 och forskar om fri vilja och moraliskt ansvar och är för nuvarande postdoc vid Göteborgs universitet.
Måndag 3 april 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Mattias Arvola
God design
Mattias Arvola är docent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.
Måndag 22 maj 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Jörgen Ödalen
Vad innebär en likvärdig utbildning? En filosofisk analys av ojämlikhet och segregation i den svenska grundskolan
Jörgen Ödalen är utbildningsanalytiker vid Stockholms stad och adjungerad lektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
Senast uppdaterad 20 mars 2017 / Tommy Persson