Välkommen!

Nästa möte:
2016-12-05 (Måndag)
Kristin Zeiler
Dela med sig av sin kropp? Om kroppsligt givande och etik i medicinen.
Kristin Zeiler är biträdande professor i bioetik vid Tema T vid Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för hösten 2016

Måndag 12 september 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Anders Nordgren
Om "nattugglor" och "morgonlärkor": vetenskapsteoretiska och etiska perspektiv på kronobiologi
Anders Nordgren är professor i bioetik vid Centrum för tillämpad etik vid Linköpings universitet.
Måndag 17 oktober 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Göran Collste
Vad är etisk forskning?
Göran Collste är professor på Centrum för tillämpad etik, IKK.
Måndag 21 november 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Ludvig Beckman
Vilka utgör folket? Demokratins avgränsningsproblem.
Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Måndag 5 december 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Kristin Zeiler
Dela med sig av sin kropp? Om kroppsligt givande och etik i medicinen.
Kristin Zeiler är biträdande professor i bioetik vid Tema T vid Linköpings universitet.
Senast uppdaterad 15 september 2016 / Tommy Persson