Välkommen!

Nästa möte:
2018-03-12 (Måndag)
Joel Parthemore
Begrepp, teorier om begrepp, och de fyra E:na: Från okroppslig logik till "extended mind" och bortom
De fyra E:na: "embedded", "embodied", "extended", och "enactive" -- presenteras ofta som om de alla existerar på samma nivå och kompletterar varandra. Men de flesta "enactive"-filosoferna tycker att bara "embedded" och "embodied" kompletterar varandra. "Extended" är ganska starkt och "enactive" ännu starkare. "Enactive"-filosofer hävdar att "extended" ligger i rätt riktning men är fortfarande för konservativt.

Den mest berömde artikeln om "extended mind" är fortfarande den som började debatten 1998 och som skrevs av Andy Clark och David Chalmers. Artikeln börjar med frågan, var slutar sinnet och var börjar resten av världen? Författarna föreslår att svaret är inte alls självklart. De föreslår att många olika objekt i ens omgivning kan bli en del av ens sinne och tankar och inte bara en del av världen.

Det finns många välkända problem med den ursprungliga formuleringen av "extended mind", inte minst att de flesta inte vill tro att sinne, medvetande, tankar och värld är alla den samma sak, d.v.s. man vill inte riskera möjligheten att hela världen blir en del av ens sinne och medvetande. Det är en sak att öppna dörren mellan ens tankar och världen men en helt annan sak att inte ha någon gräns alls.

I kapitel två av hans bok från 2008 "Supersizing the Mind" föreslår Andy Clark en lösning som jag bygger på i en artikel från 2011. Svaret är inte att det inte finns någon gräns alls. Våra begrepp kräver att vi etablerar en gräns.

Svaret är att gränsen konstant förhandlas och omförhandlas. Det finns ingen fast gräns. Svaret -- som jag försöker att förklara med lite hjälp från Edmund Husserl -- är att tankar och värld inte kan riktigt separeras trots att vi behöver låtsas att de får. Men lösningen visar en stig att gå bortom "extended mind" till en plats där begrepp till slut försvinner och det inte längre finns en gräns.


Joel Parthemore är gästforskare i filosofi och kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde samt gästforskare i ethics of technology vid Eindhoven University of Technology.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för hösten 2018

Måndag 29 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Måndag 19 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Yusuf Yuksekdag
Flyktingar, icke-politiseringsprocessen och representation
Yusuf Yuksekdag är doktorand i tillämpad etik och har en licentiatexamen i tillämpad etik.
Måndag 12 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Joel Parthemore
Begrepp, teorier om begrepp, och de fyra E:na: Från okroppslig logik till "extended mind" och bortom
Måndag 9 april 19.00, Folkuniversitetet sal ??
Robert Eklund
Kattkognition
Tisdag 15 maj 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Rögnvaldur Ingthorsson
McTaggart's Paradox
Rögnvaldur Ingthorsson är universitetslektor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.
Senast uppdaterad 29 januari 2018 / Tommy Persson