Välkommen!

Nästa möte:
2017-11-28 (Tisdag)
Rögnvaldur Ingthorsson
Vad är egentligen så himla svårt med begreppet sanning?
Det finns de som tvärsäkert tänker på allt som antingen sant eller falskt, och de som nästan lika tvärsäkert säger att det inte finns någon sanning, eller att det åtminstone inte finns någon objektiv sanning; det som är sant för mig är inte nödvändigtvis sant för dig. I föredraget ger Valdi Ingthorsson en översikt över detta krångliga ämne och, grovt förenklat, argumenterar för att meningsskiljaktigheten till stora delar handlar om en språkförbistring som till slut bottnar i att folk blandar ihop frågor om vad sanning är, hur man vet att något är sant, och hur ordet "sant" faktiskt används. presenteras.


Rögnvaldur Ingthorsson, universitetslektor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 12 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för hösten 2017

Måndag 4 september 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Mathias Broth
Att tala om vad andra trafikanter tänker i körundervisning
Mathias Broth är professor i språk och kultur, med inriktning mot språk och interaktion på Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) vid Linköpings universitet.
Tisdag 10 oktober 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Fredrik Heintz
Artificiell Intelligens - Kan maskiner vara smarta?
Fredrik Heintz är docent vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-Sällskapet.
Måndag 13 november 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Per Algander
God smak och dålig konst
Per Algander är forskare vid filosofiska institutionen, Uppsala Universitet. Hans forskning fokuserar på etiska frågor, i synnerhet rörande framtida generationer, men berör även generella värdeteoretiska frågor.
Tisdag 28 november 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Rögnvaldur Ingthorsson
Vad är egentligen så himla svårt med begreppet sanning?
Rögnvaldur Ingthorsson är universitetslektor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.
Senast uppdaterad 14 november 2017 / Tommy Persson