Välkommen!

Nästa möte:
FRAMSKJUTET TILL NÄSTA ÅR (2021) PGA NUVARANDE REKOMENDATIONER
Fredrik Stjernberg
Vad är en fråga?
Fredrik Stjernberg håller på och skriver en bok om frågor ur olika aspekter, och i sitt föredrag kommer han framförallt att ta upp förhållandet mellan filosofiska frågor och "vanliga" vetenskapliga frågor. Nittonhundratalet uppvisade flera riktningar som tyckte att det i grund och botten inte fanns några filosofiska frågor, utan att filosofi mest var ett slags högre nonsens.


Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.


Tid och plats och eventuell zoom-länk meddelas senare.


Schema för hösten 2020

FRAMSKJUTET TILL NÄSTA ÅR (2021) PGA NUVARANDE REKOMENDATIONER.
Fredrik Stjernberg
Vad är en fråga?
Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.
Senast uppdaterad 9 november 2020 / Tommy Persson