Välkommen!

Nästa möte:
PANDEMIUPPEHÅLL
På grund av pandemin så avvaktar vi med planeringen för hösten. Styrelsen kommer ha ett möte i slutet av september eller början av oktober för att evaluera om möten kan hållas givet den rådande situationen.
Schema för hösten 2020

Senast uppdaterad 12 augusti 2020 / Tommy Persson