Välkommen!

Nästa möte:
2019-03-19 (Tisdag)
Lars Lindblom
Likvärdighet som jämlikhetsbegrepp.
Likvärdighet är ett mångtydigt begrepp. I skollagen betyder likvärdighet lika tillgång, lika kvalitet och ett kompensatoriskt uppdrag, vilket kan tänkas öppna för konflikter mellan dimensionerna. Föredraget kommer att föreslå en teori om likvärdighet som tar sitt avstamp i teorier om jämlikhet inom den politiska filosofin och debatter inom barndomens filosofi. Varje teori om jämlikhet behöver stava ut en fördelningsprincip och precisera vilket eller vilka värden som ska fördelas enligt denna princip. Jag kommer föreslå en princip för lika möjligheter och argumentera för att resurser är värdet som bör fördelas för vuxna, men att välfärd är det lämpliga fördelningsvärdet för barn. Denna skillnad avseende värde för barn och vuxna väcker en fråga om tidsrymd för omfördelning. Då välfärd för barn är nära kopplat till det som kallas "intrinsic goods of childhood" kommer jag argumentera för att denna välfärd behöver vara jämlikt fördelad mellan barn över barndomen, medan resurser kan omfördelas över hela liv. Hur bör då denna föredelning ske? Man kan göra en uppdelning mellan rättvisefrågor som har att göra med utformningen av samhällets institutionella ramverk, fördelning inom enskilda institutioner och frågor om enskilda handlingar. Med hjälp av denna uppdelning kommer jag visa hur man kan göra reda för likvärdighetsbegreppets mångtydighet och min teoris pluralism på ett sätt som, förhoppningsvis, undviker motsägelser. Slutligen kommer jag, igen utifrån den parallella debatten inom den politisk filosofi, föreslå att vi bör förstå likvärdighet i termer av predistribution, snarare än som omfördelning.


Lars Lindblom är lektor vid Centrum för Tillämpad Etik, Linköpings Universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 13 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för våren 2019

Tisdag 22 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 11
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Måndag 4 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Fredrik Stjernberg
Vad är en fråga?
Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.
Tisdag 19 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Lars Lindblom
Likvärdighet som jämlikhetsbegrepp.
Lars Lindblom är lektor vid Centrum för Tillämpad Etik, Linköpings Universitet.
Tisdag 28 maj 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Robert Eklund
Kattkognition.
Robert Eklund är...
Senast uppdaterad 18 februari 2019 / Tommy Persson