Välkommen!

Nästa möte:
2017-02-06 (Måndag)
Svante Landgraf
Fångenskap och flykt: Om frihet i litteraturen
Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Jag har i min avhandling studerat det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. Skilda narratologiska utgångspunkter mellan genrerna skapar skilda förutsättningar. Genomgående frågeställningar är vilka hinder som finns för att friheten ska kunna uppnås, vilka utvägar mot friheten som ändå existerar och vilka innebörder frihetsbegreppet ges. I det här föredraget diskuterar jag min undersökning och mina resultat: hur frihetsbegreppen kan förhållas till tidsandan, till skilda genrevillkor och till det som är gemensamt mellan de olika texterna.


Svante Landgraf har disputerat på Tema Q, Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Preliminärt schema för våren 2017

Måndag 23 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Följt av lättsamt föredrag av Terje Holmberg.
Måndag 6 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Svante Landgraf
Fångenskap och flykt: Om frihet i litteraturen
Svante Landgraf har disputerat vid Tema Q, Linköpings universitet.
Måndag 13 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Kristin Mickelson
Titel
Postdoc vid...
Måndag 3 april 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Mattias Arvola
God design
Mattias Arvola är lektor i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.
Måndag ?? maj 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Jörgen Ödalen
Titel
Beskrivning
Senast uppdaterad 23 januari 2017 / Tommy Persson