Välkommen!

Nästa möte:
2019-05-28 (Tisdag)
Robert Eklund
Hjärna och Kognition & Språk
Föredraget är uppdelat i två delar: Hjärna och Kognition Hjärna och Språk Det tar ett brett greppp hur språk kan analyseras neurokognitivt samt dess roll för medvetandet. Föredraget beskriver olika slags metoder för hjärnavbildning (neuroimaging) samt redovisar resultat och teorier för språkets eventuella roll för medvetandet, och täcker studier utförda på Split-Brain-patienter samt Julian Jaynes kontroversiella teori om språkets uppkomst och funktion, som bl a hävdar att schizofrenas "röster" (ett "core symptom") är en relik för hur språket först uppstod och upplevdes av alla människor men som nuförtiden enbart finns kvar hos en liten del av av människor. Andra fenomen som täcks av föredraget är savanter, spegelneurorer, "Foreign Accent Syndrome", "Mozart-effekten", neurokognitiv lögndetektion, Brain--Computer Interfaces, perception och mycket mer.


Robert Eklund är biträdande professor i Språk och Kultur med inriktning mot Fonetik vid Institutionen för Kultur och Kommunikation, Linköpings Universitet och docent i Datorlingvistik vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 13 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för våren 2019

Tisdag 22 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 11
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Måndag 4 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
INSTÄLLT PGA SNÖ: Fredrik Stjernberg
Vad är en fråga?
Fredrik Stjernberg är professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet.
Tisdag 19 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Lars Lindblom
Likvärdighet som jämlikhetsbegrepp.
Lars Lindblom är lektor vid Centrum för Tillämpad Etik, Linköpings Universitet.
Tisdag 28 maj 19.00, Folkuniversitetet sal 13
Robert Eklund
Hjärna och Kognition & Språk
Robert Eklund är biträdande professor i Språk och Kultur med inriktning mot Fonetik vid Institutionen för Kultur och Kommunikation, Linköpings Universitet och docent i Datorlingvistik vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.
Torsdag 13 juni
Sommarfest. Inbjudan här.
Senast uppdaterad 12 maj 2019 / Tommy Persson