Välkommen!

Nästa möte:
2017-05-22 (Måndag)
Jörgen Ödalen
Vad innebär en likvärdig utbildning? En filosofisk analys av ojämlikhet och segregation i den svenska grundskolan
Skollagens och läroplanernas föreskrifter om likvärdighet i den svenska skolan säger bland annat att utbildningens kvalitet ska vara likvärdig oavsett vilken skola en elev går på, och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. I ljuset av den senaste PISA-undersökningen har en debatt blossat upp rörande minskad likvärdighet i den svenska skolan. Fokus i denna debatt är främst på de ökade skillnaderna i resultat mellan elever från socioekonomiskt starka hem och de från socioekonomiskt svagare hem. I detta föredrag problematiseras debattens förståelse av likvärdighet som jämlikhet i resultatuppfyllelse, och en mer traditionell förståelse av likvärdighet som jämlika möjligheter försvaras.


Jörgen Ödalen är utbildningsanalytiker vid Stockholms stad och adjungerad lektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.


Tid: 19.00, Plats: Folkuniversitetets sal 12 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen, följ bara skyltarna till salen. Eftersits på Pitcher's från cirka 20.30.


Schema för våren 2017

Måndag 23 januari 19.00, Folkuniversitetet sal 12
ÅRSMÖTE
För medlemmar eller de som blir medlemmar på årsmötet
Följt av lättsamt föredrag av Terje Holmberg.
Måndag 6 februari 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Svante Landgraf
Fångenskap och flykt: Om frihet i litteraturen
Svante Landgraf har disputerat vid Tema Q, Linköpings universitet.
Måndag 13 mars 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Kristin Mickelson
Mot godtyckliga frontlinjer: En historisk kritik av den samtida debatten om fri vilja
Kristin Mickelson disputerade 2012 och forskar om fri vilja och moraliskt ansvar och är för nuvarande postdoc vid Göteborgs universitet.
Måndag 3 april 19.00, Folkuniversitetet sal 22
Mattias Arvola
God design
Mattias Arvola är docent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet.
Måndag 22 maj 19.00, Folkuniversitetet sal 12
Jörgen Ödalen
Vad innebär en likvärdig utbildning? En filosofisk analys av ojämlikhet och segregation i den svenska grundskolan
Jörgen Ödalen är utbildningsanalytiker vid Stockholms stad och adjungerad lektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
Torsdag 8 juni
Sommarfest
Senast uppdaterad 20 april 2017 / Tommy Persson